miercuri, 13 mai 2009

CE ESTE BIBLIA ?

Biblia este o colecţie de 66 de cărţi, 39 în Vechiul Testament sau Vechiul Legământ şi 27 în Noul Testament sau Noul Legământ. Aceste cărţi descoperă povestea lui Dumnezeu care tratează cu omenirea şi în special Poporul Său-în Vechiul Testament, poporul lui Israel şi în Noul Testament, poporul Său-Biserica.

Inspiratia Bibliei :

Deşi Biblia a fost scrisă de diferiţi autori umani înaintea fiecăruia a fost Duhul Sfânt care a inspirat ceea ce ei au scris. Dumnezeu atunci este autorul Bibliei.''Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu...'' 2 Timotei 3.16
Iisus a învăţat că Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura nu poate fi desfiinţată. Ioan 10.34,35. Credinţa în Iisus stă în picioare sau cade cu credinţa în Scripturi. Iisus a spus:'' N-aţi CITIT ce vi s-a SPUS DE DUMNEZEU'' Matei 22.31. Iisus spune că când Biblia vorbeşte, Dumnezeu vorbeşte.
Autoritatea Bibliei

Autoritate şi autor sunt concepte care se relatează direct unul la celălalt. Pentru căDuhul Sfânt ( care este Dumnezeu ) este autorul Bibliei, autoritatea Bibliei este autoritatea lui Dumnezeu. Asta înseamnă, când Biblia ne vorbeşte, atunci Dumnezeu ne vorbeşte. A nu te supune Noului Testament înseamnă să nu te supui lui Dumnezeu.
Iaon 12.46-48 citim. '' Acela care Mă respinge, şi nu primeşte cuvintele Mele''. Cuvântul are autoritate să judece şi va judeca în ziua din urmă.

Luca 6:46-49.Iisus este Domnul vieţii tale dacă şi numai dacă tu faci ceea ce El spune în Cuvântul Său. Noi trebuie să venim la Isus, să auzim ce spune El, şI Să împlinim. Noi trebuie să săpăm dincolo de tradiţii, prejudecăţi şi erorile omului la stânca care este Cristos dacă o să avem vieţi solide în Împărăţia lui Dumnezeu, care vor trece testele.
Unii se ceartă că Scripturile s-au schimbat. (Vezi motive să crezi). Dar Dumnezeu a promis să prezerve Cuvintele Sale pentru totdeauna ( Psalm 12.7 ). Dacă noi credem în Dumnezeul credincios cel care face soarele să răsară în fiecare zi, atunci ar trebui să credem că El a prezervat Cuvântul Său pentru noi de asemenea.
2 Timotei 3.16-17Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să ÎNVEŢE, să CONVINGÂ, să ÎNDREPTE, să DEA ÎNŢELEPCIUNE ÎN DREPTATE, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie DESĂVÂRŞIT şI CU TOTUL PREGĂTIT PENTRU ORICE LUCRARE BUNĂ.

Cine Poate interepreta Biblia?

- Toţi cei care vor să fie ucenici ai lui Iisus ( Creştinii ) trebuie să rămână în Cuvântul Său. ( Ioan 8.30-31 ). Ioan 15.7. Ioan 14.21,23.
- Scriptura este consistentă - Scriptura interpretează Scriptura. 2 Petru 1.21. Psalm 12.6-7.
- Duhul Sfânt, ca autor, este în cele din urmă cel care interprează.
- Duhul Sfânt a creat Scriptura, nu Biserica.
- Duhul Sfânt niciodată nu se contrazice singur.
- Iisus a spus că Duhul Sfânt ne va ghida în tot adevărul. (Ioan 16.13)
- Duhul Sfânt este dat acelora care se supun lui Dumnezeu.(Fapte 5.32) Dumnezeu descoperă adevărul despre doctrină acelora care vor să facă voia Lui. (Ioan 7.17). Noi nu ne putem încrede în aceia care voit nu ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu ca ei să ne interpreteze corect Biblia.

Niciun comentariu: