marți, 31 martie 2009

APOCALIPSA LUI IOAN

Aici apare acea forţă negativă orientată înspre necesităţile materiale – Apocalipsa 13:11-18, vezi capitolul nostru „Ispitele" şi Matei 4: 1-4. Cele zece coarne sunt reprezentate în Apocalipsă ca cei „zece regi” care sunt de aceeaşi părere şi-şi oferă puterea acestui animal.
Contextul însemnării frunţilor şi a mâinii la oameni precum şi numărul 666 din prezentul capitol, care reprezintă o condiţie pentru a putea vinde şi cumpăra, se regăsesc oglindite cu claritate şi în ceea ce se întâmplă în lume. Dezvoltarea reţelei de computere, a cărţilor de credit, codurile de scanat de pe preţurile mărfurilor delimitate de trei dungi duble = 666 din acest cod, aparatura inventată în Canada, cea testată în Malaezia pe scară mare pentru identificarea persoanelor după frunte sau mână, termenul de „la bête" = bestia, animalul de pe sigla centralei de decontări de la Brüxelles, un cod internaţional bancar 666 etc. denotă cât de conştient sau inconştient, eventual chiar hazliu, s-au putut naşte asemenea denumiri. „Animalul” biblic „de pe pâmânt” este identic zeul Mamon.
O altă problemă nerezolvată şi care persistă, este aceea a intensificării dramei în problemele de mediu înconjurător, în rezolvarea căreia s-a plecat mai întâi de la cosmetizări de natură tehnică, după care s-a trecut la o dictatură ecologistă a tehnocraţilor, mai mult amăgitoare, în loc de a se lăsa loc masivelor impulsuri pentru schimbări de natură democrată şi pe care să le susţină şi populaţia. Mecanismele posibile de manipulare sunt însă posibil de dejucat prin recunoaşterea caracterului lor. Acest proces are legătură cu forţa de care am amintit în „Cununa de spini", vezi şi capitolul nostru şi Ioan 2 – 3.
Şi în capitolele despre balaur şi cele două fiare ar putea exista legături cu prezentul. Intreaga întâmplare are loc, după cum am amintit, nu pe pământul fizic. In noua viziune ce urmează, aceea a numărului 144.000 (Apocalipsa 14) apar din nou mai multe vietăţi respectiv îngeri, care „recoltează” două grupuri diferite de oameni. Cei asociaţi cu fiara sunt aruncaţi în „teascul mâniei lui Dumnezeu”, ceea ce înseamnă că sunt lăsaţi în seama efectelor legilor naturii. Dorim însă să precizăm că, în realitate Apocalipsa nu cunoaşte adevărata „osândă veşnică”, ci toţi îşi pot găsi calea spre Dumnezeu şi totul este învelit de El. Vezi Apocalipsa 22 şi cap. Despre „Noul pământ” din prezenta lucrare.